Tips …

… till dig som har bokat en tid hos mig

Vad då? Ska jag göra jobbet om jag ändå tänkt anlitar en lektör?

Svaret är att  du får ut mycket mer av lektörsläsningen om du först går igenom de grundläggande bitarna i ditt manus. Gör du det kan lektören fokusera betydligt mer på manusets dramatik, karaktärernas inre och yttre utveckling, tidslinjen, med mera. Det blir alltså bättre för dig!

I stort sett alla de här tipsen har inget med det kreativa skapandet av din berättelse att göra, utan behandlar den torra tekniska delen som gör en text lättläst. Och varför ska det vara lättläst? När orden försvinner och läsaren istället upplever händelserna i manuset har du nått fram. Omvärlden försvinner, läsaren är mitt i händelserna. Tyvärr är det en svår balans eftersom läsaren tenderar att ramla ur sitt ”flyt” så fort något skaver, oavsett om det är ordval eller slarv med researchen. Ett litet hack kan läsaren klara, men inte för många.

Screenshot 2019-08-12 at 09.07.49

Här är en lista till dig som tänkt skicka ditt manus till lektör, redaktör eller testläsare. Givetvis går listan att använda även för andra ändamål. Jag skrev inlägget 2015, men har kompletterat det, framför allt med länkar till artiklar om några av bitarna.


Format

*) Ha ett läsbart format. Med läsbart menas att raderna inte är längre än cirka 65 nedslag (inklusive blanksteg), att det är dubbelt radavstånd och att typsnittet har seriffer (såna där små slängar i ändarna).

Läs mer …

*) Använd inte versaler. Visa istället genom gestaltning varför någon skriker. Versaler hör till utrop i sociala medier, inte till skönlitteratur.

*) Se till att varje person som yttrar sig i dialog börjar göra så på ny rad. (Det här är inte likadant på alla språk.)

*) Gör inte för långa tunga stycken, regeln är en tanke – ett stycke (alltså indrag på nästa rad) och blankrad före ny scen. Tänk på att all anföring är nytt stycke, liksom raden efter anföring (om det inte blir scenbyte, så klart).

Läs mer …

Screenshot 2020-08-02 at 19.18.47


Tempus

*) Se till att texten har samma tempus både i berättelsens nutid, dåtid och framtid. Läs mer … 


Perspektiv

*) Kontrollera att perspektivet inte fladdrar omkring, utan att en person i taget får ha inre tankar och känslor. Grundregeln är ett perspektiv per kapitel. Enklast att tänka är att du alltid ser ut genom ögonen på en och samma karaktär åt gången. Läs mer …

Screenshot 2020-08-02 at 19.21.49


Ordval och grammatik

*) Rensa bort alla onödiga småord, en lista finns under ”Läs mer …”. Detsamma gäller inledande ja och nej i dialog.

Läs mer … 

*) Glöm däremot inte det lilla ordet ”att”. Det kan passa att utelämna i en samtida ungdomsdialog, men inte annars.

*) Var sparsam med bisatsinledare av ny mening, som ”och” eller ”men”. Det är okej att använda dem, men spara dessa tills det blir riktigt spännande, annars förlorar de sitt krut.

*) Undvik att upprepa ord för tätt. Det finns oftast synonymer. Undvik att inleda alla meningar med egennamn eller pronomen (framför allt: han, hon, den, det) utan försök att variera språket.

Läs mer …

*) Variera meningslängden så att din text får en behaglig rytm för läsaren.

*) Ha inte mer än ett ”och” i varje mening. Får du ihop fler har du antagligen fått in en satsradning och behöver sätta punkt istället.

*) Se till att hålla ordning på de och dem samt att skriva ”det” och inte ”de” där du avser ordet ”det”.

*) Skriv ”ja” och inte ”aa” samt ”och” och inte ”å”, ”o” eller ”&”.


Anföring och anföringssats

*) Använd inte långa haranger efter dialog, som ”utbrast han förnumstigt lismande”. Gestalta istället hur något sägs.

*)  Var noga med att läsaren direkt förstår vem det är som talar (vanligt fel, eftersom författaren vet så väl själv) och använd övervägande det korta ”sa hon” som anföringssats.

Läs mer …

Basfakta och research

*) Kontrollera basfakta, så att dina karaktärer behåller sitt utseende, sitt sätt att vara, vilket år de är födda etc. genom hela berättelsen. Gäller naturligtvis inte om något inträffar som förändrar en person eller en plats.

*) Se till att ett eventuellt världsbygge har sin historia, fungerar logiskt (hur fungerar handel, skola, postväsende etc.)

*) Se till att du har gjort din research ordentligt. Allt från att det faktiskt finns en busshållplats där du påstår att den finns till hur modet såg ut ett visst år, med mera.


Skiljetecken och andra tecken

*) Ta bort utropstecken (lite som att skratta åt sitt eget skämt i skönlitteratur) utom i enstaka repliker.

*) Ha aldrig dubbla skiljetecken. Sånt som !!! eller ?! hör till serietidningar, inte skönlitteratur.

*) Använd gärna semikolon, men gödsla inte med dem (ett på vartannat kapitel är ett riktmärke).

*) Använd inte parenteser i skönlitteratur.

*) Använd inte siffror i skönlitteratur, förutom i gatnummer och årtal samt tal som blir orimligt långa i skrift. Välj alltså:

  • Han var femtiosju år.
  • Nyåret kom artonhundratre.
  • Hon bodde på Storgatan 12.
  • ”Det blir en miljon trehundrasjuttio tusen”, sa ekonomichefen.
  • Det är lättare att skriva Pi än 3,14159265359.

*) Använd inte förkortningar. Såna hör hemma i tabeller där det är ont om plats, aldrig i text vare sig det är skönlitteratur eller bruksprosa.

Screenshot 2020-08-02 at 19.27.01
Gården, Storgatan12 i Sundsvall, 1890


Underlätta

*) Du behöver inte lämna ditt manus till korrläsare (för du kommer ändå att göra ändringar när du får tillbaka ditt manus och då är detta pengar i sjön), men läs gärna igenom manuset själv och rätta det du hittar. Kontrollera småsaker, som att det finns mellanslag efter punkt och komma, ta bort dubbla mellanslag och annat som lätt smyger sig in när man skapar i full fart. Med andra ord, gör manuset så tilltalande att läsa som möjligt utan att börja layouta det för tryck.


Läs högt

*) Läs ditt manus högt. Det är ett utmärkt sätt att hitta underligheter som har uppstått när du har redigerat eller skrivit så snabbt att tangentbordet inte har hunnit med. En del orbehandlingsprogram, som Word, kan också läsa högt (om än ganska enformigt). Det brukar också gå att få Acrobat Reader att läsa högt om du gör en pdf av ditt manus (spara som i de flesta program).
Bra böcker att ha till hands när du skriver och redigerar

*) Svenska skrivregler – ges ut av Språkrådet. Finns i pappersform och digitalt. Se till att ha den senaste versionen eftersom språk är levande och förändras.

*) Svensk grammatik – Olof Thorell. Inte någon nattlampelektyr (om man inte är en utpräglad grammatiknörd), men den är kurslitteratur i grammatik på universitetet och innehåller allt du behöver för att konstruera svenska meningar.

*) SAOL – Svenska Akademiens ordlista. Se till att ha den senaste upplagan.

*) SAOB – Svenska Akademiens ordbok. Finns på nätet.

*) Svensk handordbok – Norstedts. Tar upp fraseologi.

*) Typografisk handbok – Christer Hellmark