CV

CV – för mitt jobb som lektör, språkkonsult, coach (inklusive skrivcoach) och retoriker

* Fil.kand. med språkkonsultverksamhet som huvudämne – Stockholms universitet (inkluderar även: historia 40 p och musikvetenskap 40 p)

* Examinerad språkkonsult i svenska från språkkonsultlinjen – Stockholms universitet (120 p), (inkluderar: textanalys, språkvetenskaplig teori och metod, teorier och metoder av analys för kommunikation, språkbruk, retorik, variation och språkförändring, språkplanering och språkvård  språkfilosofi, språkpsykologi, språkhistoria, semantik och terminologi, grammatik, grafisk formgivning etc.)

* Praktisk svenska – Stockholms universitet  (20 p)

* Projektledarutbildning – SEB internutbildning

* Diplomerad och certifierad coach – Praesto training AB

* Workshopledare – SEB internutbildning

* Webbmaster, grund och fortsättning – SEB internutbildning

* Dramaturgi och improvisation – Improvisationsgruppen

* Scenario planning – Kairos future

* IMAP-metoden – Information mapping

* Besluts- och författningsskrivning – Regeringskansliet

Annonser