CV

Här är mitt CV i delar som är relevanta för mitt jobb med skrivtjänster och som språkkonsult.

 • Fil.kand. med språkkonsultverksamhet som huvudämne – Stockholms universitet (inkluderar även: historia 40 p och musikvetenskap 40 p)
 • Examinerad språkkonsult i svenska från språkkonsultlinjen – Stockholms universitet (120 p), (inkluderar: textanalys, språkvetenskaplig teori och metod, teorier och metoder av analys för kommunikation, språkbruk, retorik, variation och språkförändring, språkplanering och språkvård  språkfilosofi, språkpsykologi, språkhistoria, semantik och terminologi, grammatik, grafisk formgivning etc.)
 • Praktisk svenska – Stockholms universitet  (20 p)
 • Projektledarutbildning – SEB internutbildning
 • Diplomerad och certifierad coach – Praesto training AB
 • Workshopledare – SEB internutbildning
 • Webbmaster, grund och fortsättning – SEB internutbildning
 • Dramaturgi och improvisation – Improvisationsgruppen
 • Scenario planning – Kairos future
 • IMAP-metoden – Information mapping
 • Besluts- och författningsskrivning – Regeringskansliet
 • diverse kurser i Officepaketet, InDesign, Quark Xpress, Photoshop, Dreamweaver etc.

Här kan du läsa utdrag från omdömen som jag har fått från olika kunder.

Exempel på större företag som jag har samarbetat med:

 • Försvarets materielverk – interna instruktioner för projekt och uppdragsportföljledning, bygga upp och höll en kurs om ett nytt samarbetsavtal, skapade och höll kurs i presentationsteknik.
 • Skandinavisk marknadsmedia – copytexter för artikelannonser.
 • Medborgarskolan – skrivkurs i klarspråk för förskolelärare.
 • SEB koncernstab information – byggde upp en nyhetsapplikation i intranätet, och höll kurser om den internt. Applikationen har använts i cirka tjugo år.
 • SEB Trygg Liv – text och layout på externa webbsidor i samarbete med den centrala Internetenheten, skrev text för ett stort försäkringsprojekt i Internetbanken. Försäkringsprojektet används fortfarande.
 • SEB Bolån  – interna instruktioner, byggde upp intranätet, skrev copytexter och nyhetsbrev, skapade interna skrivregler, höll skrivkurs, skapade och höll kurs i nytt datasystem.
 • Finansinspektionen – skrivkurs i klarspråk för jurister.