Hjälp med korta texter

Till kortare texter räknas noveller eller delar av en längre text.

Jag har följande tjänster:

Lektörsläsning novell – som när jag lektörsläser en roman, men för färre antal ord. Du får kommentarer i manuset och ett kortare lektörsutlåtande.
Läs mer …

Analys, första sidorna – en analys av inledningen till din roman. Du får ett utlåtande i ett mejl.
Läs mer …