Analys – första sidorna

I tjänsten ”Analys av de första sidorna” *) ser jag på anslaget i texten, alltså din förmåga att fånga läsaren. Med den här tjänsten får du även större möjlighet att  fånga intresset hos en förlagsredaktör. Du kan också se det som en chans att prova vad jag går för som lektör.

*) De första sidorna avser de första 7000 orden.

Jag ser på:

  • anslaget
  • presentation och fördjupning av karaktärerna, perspektivet
  • antagonistens ”dagordning” och trovärdighet
  • fördjupningen av berättelsen
  • din berättarröst
  • gestaltningen
  • återkommande språkliga fel.

Mina kommentarer kommer i ett mejl. Du får skicka max 10000 ord.

Pris

Kontakta mig för prisuppgifter.