Skrivcoach

Skrivcoachning innebär att du får hjälp på vägen medan du skriver ditt manus. Vi lägger upp detaljerna så att de passar dig.

Jag är diplomerad coach av Praesto training AB, vilket jag kombinerar med min kunskap som lektör och språkkonsult.

Coachningen kan handla om allt från karaktärernas utveckling, manusets form inklusive dramaturgi, att hitta skrivtid i din vardag, hur du bearbetar så kallad skrivkramp, hur du bäst tar emot kritik och använder den konstruktivt, vad det är du vill säga med din text, etc.

Priser

Du kan starta din skrivcoachning från första sidan, men oftast fungerar det bäst om du har ett synopsis att börja med. Jag tar 20 öre per ord + moms. Har du ett längre manus som du vill ha hjälp med börjar vi istället med en lektörsläsning. Då ingår givetvis de sidorna och du betalar för nya som du skickar senare.

Coachningssamtal på telefon kostar 300 kr för 15 minuter eller 500 kronor för 30 minuter + moms. Om du har tagit coachning under ett år, med max ett treveckorsuppehåll så bjuder jag på en 15-minuters telefoncoachning. Om du vill träffas betalar du även resa och uppehälle, samt tiden för resan.

Jag använder faktureringsfirma.

Praktiskt

Coachningen kan också fortsätta när manuset är färdigt, om du vill ha hjälp hur man skickar in till förlag, hur du skriver följebrev med mera. Det går att köpa till cochningssamtal på telefon.

Du vill ha coachning vartefter du skriver: Du kan avbryta coachningen under tre veckor om du vill, men vid längre uppehåll måste du börja på nytt, eftersom jag inte kan ha allt aktuellt hur länge som helst.

Du avslutar givetvis coachningen när du vill, oavsett om ditt manus är färdigt eller inte.

Annonser