Skrivcoachning

Det är stor skillnad på att berätta om något och att leva sig in i det. Du vill förmodligen att dina läsare ska leva sig in också, men om inte du kan göra det är det kanske mycket begärt? Jag hjälper dig genom att ge dig olika verktyg för att komma in i dina karaktärer. Då blir det också per automatik mer gestaltning i berättelsen och mindre avståndstagande berättande.

Jag är diplomerad coach av Praesto training AB, vilket jag kombinerar med min kunskap som lektör och språkkonsult.

Sidan innehåller:

 • Vad är hypnoscoachning?
 • Vad innehåller skrivcoachning?
 • Hur går det till?
 • Priser

 

Vad är hypnoscoachning?

I dag vet vi att hypnos är ett fullständigt naturligt tillstånd som vi befinner oss i minst två gånger per dygn, när vi vaknar och när vi somnar. Det som idrotten i dag kallar för mental träning är bara ett annat ord för att genom hypnos visualiera en framgång. Andra tillfällen är när vi till exempel kör bil på en enformig väg, lever oss in i en film eller … lever oss in i en bok!

Med min hjälp kan du förlänga och fördjupa detta naturliga tillstånd och med hjälp av olika tekniker kan du leva dig in eller ta avstånd från något. För skrivande gäller det förstås oftast att leva sig in.

Vad innehåller skrivcoachning?

Du ställer frågor om saker du funderar på kring ditt manus och jag svarar. Jag ställer frågor till dig om saker som jag vill att du löser genom att fundera på vad det är jag frågar om.

Exempel på vad skrivcoaching kan innehålla:

 • karaktärernas utveckling – att leva sig in i karaktären
 • vad du vill säga med ditt manus – underliggande tankar hos dig själv
 • manusets röda tråd – vem eller vad handlar manuset i huvudsak om
 • manusets form inklusive dramaturgi – att förstå dramatik
 • att hitta skrivtid i din vardag – ta kommandot över undanflykter
 • hur du bearbetar så kallad skrivkramp – förstå vad som stoppar dig
 • hur du bäst tar emot kritik och använder den konstruktivt.

Coachningen kan också fortsätta när manuset är färdigt, om du vill ha hjälp hur man skickar in till förlag, hur du skriver följebrev, hur du vågar stå inför publik och prata om ditt manus, med mera. Det går att köpa till coachningssamtal på telefon.

Hur går det till?

Det enklaste är att vi ses, men det går också att göra skrivcoachning via till exempel skype. Det viktiga i så fall är att du är på en plats där du kan vara helt ostörd, även från telefoner och liknande. Det är också bra om du har tillgång till hörlurar med mikrofon.

 

Priser

Skrivcoachning kan:

 • starta från första sidan du ska skriva
 • inledas med att du har tagit en femtiosidorsanalys och sedan vill bygga på.

I båda fallen kan du ha ett eller flera problem med manuset, som i exemplen ovan.

Du kan maximalt göra två månaders uppehåll för samma manus (annars måste jag läsa in mig på ditt manus igen och det tar tid). All betalning ska ske i förskott.

Hypnoscoachning där vi möts inom Stockholms tullar eller via skype:

 • 1200 kr + 25% moms för en timme
 • därefter 700 kr + 25% moms per påbörjad timme om du återkommer för samma manus.
 • Halvdagscoacning 4 timmar: 3000 kr + 25% moms.

För möten på annan ort tillkommer restid samt, beroende på avståndet, eventuella kostnader för mat, logi och resor.

 

 

 

Annonser