Lektör

Den här tjänsten är likvärdig med vad många kallar för manusutveckling. Det är till exempel en sån här du får om du beställer en lektörstjänst hos ett hybridförlag. Jag hjälper dig att förstå för- och nackdelar med olika val och hur du kan utveckla ditt manus till en sammanhållen produkt.

Jag kan läsa ditt manus redan efter första utkastet men ibland kanske du vill arbeta igenom med betaläsare först. Du kan givetvis gå vilken väg du vill.

Vad ingår?

Jag läser hela ditt manus. Många anser att jag läser betydligt djupare än de flesta andra lektörer. Se gärna sidan med vad andra har sagt, här på webbplatsen.

Du får ett omfattande lektörsutlåtande så att du ser var du har dina styrkor och sådant som du behöver arbeta mer med. Du får kommentarer i början av manuset, men sedan kommer de att tunnas ut, men viktiga saker som dyker upp påpekar jag givetvis i hela manuset. Jag ser inte på språk eller berättarröst i någon större utsträckning, eftersom jag förutsätter att du kommer att redigera vidare, men jag påpekar fel som är återkommande.

I lektörsläsning intrig och karaktärer ingår följande:

 • Intrigen
  • håller den
  • är den för svag
  • spretar den
  • vad bör läggas till
  • vad som kan rensas bort
  • är den tillräckligt intressant
  • tillräckligt spännande
  • fungerar tidslinjen
  • för många bihistorier, eller för få
  • tar bihistorien över och hur kan du i så fall använda det
  • intrigens balans
 • Karaktärerna
  • vem är huvudperson
  • vad är huvudpersonens mål
  • vem är antagonist
  • är antagonisten tillräckligt stark
  • andra viktiga roller
  • småroller – finns det för många, är de dubbletter, kan några slås samman
  • för många namn på en gång
  • hur utvecklas karaktärerna genom manuset
  • hur konsekventa är karaktärerna
 • Flera varianter av handlingen / den dramatiska kurvan och vändningarna
  • hur ser miljöerna ut
  • hur bra är hindren på väg mot målet/upplösningen
  • vilken start eller upplösning fungerar bäst (om du har flera varianter)
  • hur du kan uppnå en viss händelseutveckling
 • Övrigt
  • Kom gärna med förslag på sådant som du vill att jag ska titta extra på! Det här är inte en tjänst som är huggen i sten.

 Har du kommit längre och är redo för en genomgång av alla delar i ditt manuset, se ”redaktör”.

Hur går det till?

När du har bestämt dig för att anlita mig som lektör går det ungefär till så här:

 • Du skickar en förfrågan till mig via mejl.
 • Vi kommer överens om startdatum och pris. Här ingår också att jag frågar dig vilket mål du har med ditt manus. (En del vill komma ut på ”Stora förlaget” andra vill trycka en liten upplaga till släkt och vänner.)
 • Du får en länk till en sida med tips om hur du kan förbereda ditt manus. Ju bättre det är när jag får det, desto mer kan jag tränga in i djupet av manuset.
 • Du betalar och skickar ditt manus (se ”Format” nedan) och har genom detta bokat tjänsten under den överenskomna tiden.
 • När jag har arbetat färdigt skickar jag mitt svar. Råden i lektörsutlåtandet är individuella och utgår både från det mål du har, vad du behöver ta tag i först och det jag ser att du behöver arbeta mer med även på lång sikt. Du får råd hur du närmast bör gå vidare.
 • När du har fått svaret får du gärna ställa frågor.

Jag läser de manus som kommer in i tur och ordning. Du kan alltså chansa på att det finns tider när du själv är klar, eller boka och jobba mot en deadline.

Boka

För att förbeställa en viss tid betalar du halva avgiften nu och halva när det är dags för ditt manus. Har du inte bokat en tid gäller först till kvarn.

Hur lång tid tar det?

När du har bokat en tid och fått ett startdatum tar det ungefär en arbetsvecka per 30000 ord. Att jag inte läser mer än 20-30 sidor om dan beror på att det inte handlar om att plöja en text som nöjesläsning. Tvärt om. Jag vill ge din text tid att sjunka in. Medan jag läser skriver jag stödanteckningar och förklaringar till varför något inte fungerar och ser vad du behöver jobba mest med för att få optimal manusutveckling. Ofta bläddrar jag fram och tillbaka för att se hur karaktärerna utvecklas eller hur den dramatiska kurvan ser ut. När jag är färdig läser jag manuset en gång till. Till sist skriver jag ett utförligt lektörsutlåtande.

Format

Manuset ska skickas som en fil i Word (eller Pages för Mac), så att jag kan formatera det för att få plats med anteckningar. Har du inte något av programmen ovan, hör av dig så kommer vi överens om något innan starten. Manuset ska ha dubbelt radavstånd och vara skrivna i t.ex. Garamond (eller motsvarande typsnitt) 12p. Du får tillbaka både kommentarer och utlåtande som en pdf.

Medlem i Lektörsförbundet

De flesta som låter mig lektörsläsa ett manus återkommer med ord som ”precis vad jag behövde”. De har ofta provat sig fram utan att få ut det de ville ha. Jag kan vara tuff mot ditt manus där det behövs och se på djupet vad du behöver åtgärda. När du får tillbaks ditt manus måste du ha tid för ett omfattande redigeringsarbete. På sikt lönar det sig! Du kan läsa vad andra har sagt här.

Jag har arbetat som lektör sedan 1996 och är medlem i Lektörsförbundet. Min utbildning är examinerad språkkonsult i svenska och fil.kand. med språkkonsultverksamhet som huvudämne från Stockholms universitet.Detta har jag kompletterat med kurser i dramaturgi och en utbildning till certifierad coach (se vidare under Skrivcoach).

För att få bli ansluten till Lektörsförbundet innebär det att jag dels har mer än tio års erfarenhet, dels kan visa upp ett stort antal nöjda författare som jag har hjälpt fram.

logotyp-vers-3-page001-e1453987808711

Priser – privatpersoner

Det jag inte läser

 • Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till råporr samt böcker med hatiskt eller rasistiskt innehåll.
 • När det gäller följande hänvisar jag gärna till någon kollega som kan dessa ämnen bättre än jag:
  • film- och tv-manus
  • böcker för barn 0-3 och 3-6 år
  • resehandledningar
  • kokböcker.