Läs mer – lektör

Här kan du läsa mer om tjänsten ”lektör”. sidan talar om i detalj vad du får om du skickar en roman och eller en novell.

Vad du får

Här är en lite längre översikt av vad du får.

Lektörsläsning

Efter den här lektörsläsningen får du räkna med att stuva om i ditt manus. Jag läser oftast djupare än andra lektörer. Det är inga snabbläsningar med några få anteckningar, utan det du får tillbaka är kommentarer i hela manuset. På allt. Det är betydligt mer än vad de flesta lektörer ger.
I en lektörsläsning ser jag på:
* Inledning
* Dramaturgin -– jag går igenom både den dramatiska kurvan och manusets stora vändningar. Om ditt manus har valt att inte följa den västerländska berättartraditionen diskuterar jag även detta.
* Intrigen – huvudspår och sidospår. Dyker de upp och avslutas i rätt ordning? Är manuset sammanhållet eller spretar det? Har det lagom stora konflikter? Är det spännande (vilket inte alltid betyder att det är action)? Vad är det som driver berättelsen framåt?
* Tidslinje – Tempo och framåtrörelse.
* Personer – Hur ser rollistan ut. Fungerar protagonisten och antagonisten? Finns det någon mentor, hjälpare och fiender? Är det får många personer (ibland kan du tjäna på att slå samman några för att avlasta läsaren)?  Kompletterar personerna varandra? Beter de sig logiskt?
* Dialog – Talar alla naturligt? Personliga särdrag eller låter alla likadant? Säger någon en ”Som du vet, Bob”, det vill säga tilltalar lösaren istället för en annan person?
* Brödtext – Perspektiv, berättarröst, tempus, stil eller stilbrott i ordvalet, gestaltning, miljöskildring.
* Språk & utformning – Återkommande fel eller korr, är det lättläst i sin uppställning?
* Världsbygget – Var allt utspelar sig, sannolikt eller spretigt? Håller tid och plats ihop? Känns det som om författaren har gjort sin research?
* Kommentarer i manuset – exempel på ovanstående  punkter direkt i manuset så att du lättare ska förstå vad jag vill åt.
Andra punkter kan också komma till enligt överenskommelse.

Lektörsläsning – novell

I och med e-bokens genombrott har det blivit populärt att ge ut noveller som enskilda verk, men givetvis är noveller också byggstenar till novellsamlingar och antologier.
I den här läsningen ser jag på:
* Dramaturgi – Ju kortare texten är, desto viktigare att vändningarna ligger på rätt ställe.
* Intrig – Det bör inte vara några sidospår i en novell
* Tempo och framåtrörelse
* Personer – I en novell är det viktigt att inte överbefolka manuset, eftersom läsaren har så kort tid att hinna lära känna dem.
* Dialog – Har alla personer sina egna röster. Det blir ännu viktigare i en novell eftersom sådant hjälper läsaren att hålla isär personerna.
* Brödtext och språk – Perspektiv, berättarröst, tempus och enstaka påpekande av språkfel och stilbrott (men det är inte någon korrläsning).
* Världsbygget – Att kontexten där det hela utspelar sig fungerar.
Jag läser även noveller två gånger och till den här tjänsten får du med ett lektörsutlåtande. Noveller kan vara upp till 10500 ord, därefter se roman.

Hur går det till?

Så här brukar det gå till:
* Som regel skickar författaren en förfrågan till mig via mejl.
* Jag svarar på frågan. Ibland vet du redan vilken tjänst du vill ha, i andra fall kan jag rekommendera vad jag tror passar just dig.
* Om du vill gå vidare kommer jag att ställa ett antal frågor som framför allt handlar om vad du har för mål med ditt manus (en del vill ge ut bland släkt och vänner, andra vill komma ut på ett stort förlag, åter andra vill nå nästa fas i redigeringen etc.). Detta är för att jag ska kunna anpassa lektörsläsningen så att den passar för dig.
* Vi kommer överens om startdatum och pris.
* Du betalar och skickar ditt manus (se ”Format” nedan) har genom detta bokat tjänsten under den överenskomna tiden.
* När jag har arbetat färdigt skickar jag ett utförligt lektörsutlåtande. Råden i det är individuella och utgår både från det mål du har, vad du behöver ta tag i först och det jag ser att du behöver arbeta mer med även på lång sikt. Du får också tillbaka manuset, med anteckningar i hela texten.
* Efter detta får du gärna ställa frågor i anslutning till utlåtandet.

Format

Manuset ska skickas som en fil i Word eller Pages (för Mac), så att jag kan formatera det för att få plats med anteckningar. Har du inte något av programmen ovan, hör av dig så kommer vi överens om något innan starten. Manuset ska ha dubbelt radavstånd och vara skrivna i t.ex. Garamond (eller motsvarande typsnitt) 12p. Du får tillbaka både kommentarer och utlåtande som en pdf.