Läs mer – lektör

Vad förlagen söker

Inom skönlitteratur vill förlagen gärna ha starka intriger och ett persongalleri med djup. Precis som i de moderna tv-serier som det pratas om i lunchrum och på caféer. I sociala medier bildas det ”team” som håller på de olika personerna i väntan på nästa avsnitt. Det är precis samma fenomen som får en läsare att hålla sig vaken en hel natt för att boken inte går att lägga ifrån sig. Har ditt manus de här kvalitéerna?

 

Hur går det till?

Så här brukar det gå till:
* Som regel skickar författaren en förfrågan till mig via mejl.
* Jag svarar på frågan. Ibland vet du redan vilken tjänst du vill ha, i andra fall kan jag rekommendera vad jag tror passar just dig.
* Om du vill gå vidare kommer jag att ställa ett antal frågor som framför allt handlar om vad du har för mål med ditt manus (en del vill ge ut bland släkt och vänner, andra vill komma ut på ett stort förlag, åter andra vill nå nästa fas i redigeringen etc.). Detta är för att jag ska kunna anpassa lektörsläsningen så att den passar för dig.
* Vi kommer överens om startdatum och pris.
* Du betalar och skickar ditt manus (se ”Format” nedan) har genom detta bokat tjänsten under den överenskomna tiden.
* När jag har arbetat färdigt skickar jag ett utförligt lektörsutlåtande. Råden i det är individuella och utgår både från det mål du har, vad du behöver ta tag i först och det jag ser att du behöver arbeta mer med även på lång sikt. Du får också tillbaka manuset, med anteckningar i hela texten.
* Efter detta får du gärna ställa frågor i anslutning till utlåtandet.

Format

Manuset ska skickas som en fil i Word eller Pages (för Mac), så att jag kan formatera det för att få plats med anteckningar. Har du inte något av programmen ovan, hör av dig så kommer vi överens om något innan starten. Manuset ska ha dubbelt radavstånd och vara skrivna i t.ex. Garamond (eller motsvarande typsnitt) 12p. Du får tillbaka både kommentarer och utlåtande som en pdf.

Hjälp även dina testläsare med formatet

Det är till stor fördel om du redan från början inte har fler än 60-65 nedslag, inklusive mellanslag, per rad eftersom detta enligt forskningen ger optimal läsbarhet. Sådant ställer du in under ”marginaler” i Word. Vid 12 punkter innebär detta fem centimeters marginal på båda sidor. (Vet du inte hur du gör är det inte hela världen, jag hjälper dig, men även för en testläsare kan det vara skönt att slippa milslånga rader.)

Lektörsläsning – roman

Efter den här lektörsläsningen får du räkna med att stuva om i ditt manus. Jag läser oftast djupare än andra lektörer. Det är inga snabbläsningar med några få anteckningar, utan det du får tillbaka är kommentarer i hela manuset. På allt. Det är betydligt mer än vad de flesta lektörer ger.
I en lektörsläsning ser jag på:
* Inledning
* Dramaturgin -– jag går igenom både den dramatiska kurvan och manusets stora vändningar. Om ditt manus har valt att inte följa den västerländska berättartraditionen diskuterar jag även detta.
* Intrigen – huvudspår och sidospår. Dyker de upp och avslutas i rätt ordning? Är manuset sammanhållet eller spretar det? Har det lagom stora konflikter? Är det spännande (vilket inte alltid betyder att det är action)? Vad är det som driver berättelsen framåt?
* Tidslinje – Tempo och framåtrörelse.
* Personer – Hur ser rollistan ut. Fungerar protagonisten och antagonisten? Finns det någon mentor, hjälpare och fiender? Är det får många personer (ibland kan du tjäna på att slå samman några för att avlasta läsaren)?  Kompletterar personerna varandra? Beter de sig logiskt?
* Dialog – Talar alla naturligt? Personliga särdrag eller låter alla likadant? Säger någon en ”Som du vet, Bob”, det vill säga tilltalar lösaren istället för en annan person?
* Brödtext – Perspektiv, berättarröst, tempus, stil eller stilbrott i ordvalet, gestaltning, miljöskildring.
* Språk & utformning – Återkommande fel eller korr, är det lättläst i sin uppställning?
* Världsbygget – Var allt utspelar sig, sannolikt eller spretigt? Håller tid och plats ihop? Känns det som om författaren har gjort sin research?
* Kommentarer i manuset – exempel på ovanstående  punkter direkt i manuset så att du lättare ska förstå vad jag vill åt.
Andra punkter kan också komma till enligt överenskommelse.

Lektörsläsning – engelskspråkiga manus

I den här lektörsläsningen förutsätter jag att du har engelska som modersmål, men att du kan läsa ett lektörsomdöme på svenska. Eftersom engelska är mitt andra språk ser jag inte på språkbehandlingen i detalj, utan arbetar med följande delar i manuset:
* Inledning
* Dramaturgin -– jag går igenom både den dramatiska kurvan och manusets stora vändningar. Om ditt manus har valt att inte följa den västerländska berättartraditionen diskuterar jag även detta.
* Intrigen – huvudspår och sidospår. Dyker de upp och avslutas i rätt ordning? Är manuset sammanhållet eller spretar det? Har det lagom stora konflikter? Är det spännande (vilket inte alltid betyder att det är action)? Vad är det som driver berättelsen framåt?
* Tidslinje – Tempo och framåtrörelse.
* Personer – Hur ser rollistan ut. Fungerar protagonisten och antagonisten? Finns det någon mentor, hjälpare och fiender? Är det får många personer (ibland kan du tjäna på att slå samman några för att avlasta läsaren)?  Kompletterar personerna varandra? Beter de sig logiskt?
* Dialog – Talar alla naturligt? Personliga särdrag eller låter alla likadant? Säger någon en ”Som du vet, Bob”, det vill säga tilltalar lösaren istället för en annan person?
* En övergripande kommentar kring hur mycket arbete du har kvar att göra med språket.

Lektörsläsning – barnbok (till och med 12 år)

Det är snarare svårare att skriva en bra barnbok än att skriva för vuxna. Barn har tusen frågor och en enastående förmåga att se texten i bilder framför sig. Mellan sjuårsåldern och puberteten är ett barns hjärna som mest mottaglig för kunskap. De kommer att ifrågasätta allt. Därför är barnböcker mycket krävande när det gäller logiken i berättelsen. Det är också oerhört viktigt att barn får läsa ett bra språk. Gillar de boken tar de intryck. I bästa fall hjälper en bok som har fångat dem till ett naturligt bra språk även i vuxen ålder.

Lektörsläsning – novell

I och med e-bokens genombrott har det blivit populärt att ge ut noveller som enskilda verk, men givetvis är noveller också byggstenar till novellsamlingar och antologier.
I den här läsningen ser jag på:
* Dramaturgi – Ju kortare texten är, desto viktigare att vändningarna ligger på rätt ställe.
* Intrig – Det bör inte vara några sidospår i en novell
* Tempo och framåtrörelse
* Personer – I en novell är det viktigt att inte överbefolka manuset, eftersom läsaren har så kort tid att hinna lära känna dem.
* Dialog – Har alla personer sina egna röster. Det blir ännu viktigare i en novell eftersom sådant hjälper läsaren att hålla isär personerna.
* Brödtext och språk – Perspektiv, berättarröst, tempus och enstaka påpekande av språkfel och stilbrott (men det är inte någon korrläsning).
* Världsbygget – Att kontexten där det hela utspelar sig fungerar.
Jag läser även noveller två gånger och till den här tjänsten får du med ett lektörsutlåtande. Noveller kan vara upp till 10500 ord, därefter se roman.

Lektörsläsning – facklitteratur

Jag har arbetat med facklitteratur åt stora koncerner och statliga verk som SEB, Finansinspektionen och Försvarets materielverk. Till facklitteratur räknar jag: handböcker, memoarer, uppsatser, artiklar, självhjälpsböcker, management, populärhistoria, populärvetenskap, vetenskap och livsbetraktelser som inte är rena memoarer.
När jag läser facklitteratur ser jag på:
* Mottagaranpassning – Att manuset är läsbart för mottagaren och inte innehåller sådant som svåra facktermer, juristspråk eller kanslisvenska
* Logik – Manuset ska vara logiskt för läsaren. Under det här avsnittet ligger även kapitelindelning, underrubriker etc.
* Instruktioner – Om manuset innehåller instruktioner bör dessa följa en mall som fungerar för användaren. Jag går igenom stegen och söker efter luckor.
* Källhänvisningar – Du måste redovisa dina källor och göra det på ett sätt som är lättöverskådligt.
* Målet – en fackbok vill informera men den ska gärna också bjuda in till handling. Vad vill du att dina läsare ska göra när de har läst ut boken?
Lektörsläsning – poesi
Att skriva poesi innebär att väga varje stavelse i en guldvåg. Det tar tid och det tar lika lång tid att lektörsläsa.
I ”Lektörsläsning – poesi” ser jag på:
* Hur versen är bildad
* Eventuell meter eller fri vers
* Schema och variationer
* Konkret rytm
* Rim, allitteration, assonans och annan klangsammanställning
* Etos och uttrycksvärde
* Vad dikten vill säga läsaren.
Du får ett lektörsutlåtande och kommentarer i texten.

Analys – de första 50 sidorna i en roman

I det tempo som världen i dag snurrar måste du fånga läsaren snabbt. Det är under de här sidorna som du verkligen fångar läsaren. Många böcker hamnar för evigt i högen ”Läst men inte avslutat” för att början inte är intressant nog. Där ska inte ditt manus hamna. Du får därför en ordentlig genomgång av vad som är intressant och vad som behöver förbättras.
Jag ser på:
* anslaget
* presentation och fördjupning av karaktärerna, perspektivet
* antagonistens ”dagordning” och trovärdighet
* fördjupningen av berättelsen
* din berättarröst
* gestaltningen
* återkommande språkliga fel.
Du får mina kommentarer i ett mejl.

Djupredigering – roman

En djupredigering är när jag går in och petar på varenda stavelse, i stort sett. Det tar rejält med tid. Kostnaden hamnar mellan 60- och 90000 kronor för ett manus som är på 50000 – 75000 ord. Djupredigering förutsätter att du har skrivit hela manuset, men att du inte känner att du förmår att klä det i de ord som du skulle vilja. Det förutsätter en hel del kontakt under arbetet och att du kan svara snabbt när jag ställer frågor.

Spökskrivning – kortare texter

Att spökskriva innebär att jag skriver texten åt dig. Du står alltså som författare och mitt namn försvinner i slutversionen. Jag spökskriver sådant som blogginlägg, innehåll till webbsidor, högtidstal etc.

Spökskrivning – roman

Jag spökskriver också skönlitteratur, men bara om jag tror att din idé håller, eftersom skönlitteratur är ett emotionellt åtagande som aldrig blir bra om inte den som skriver själv känner för ämnet.

Varför välja mig som lektör?

Jag har jobbat som lektör och språkkonsult sedan 1996. På vägen har jag läst alla möjliga och ibland även omöjliga manus. En del är helt enastående men de allra flesta behöver arbetas igenom för att nå fram till utgivning. Hur det ska arbetas igenom beror givetvis på var du har dina styrkor och svagheter. Inget manus är det andra likt.

Det finns manus med en fantastisk intrig som ligger dolt under ett språk som inte fungerar. Det finns manus som är mycket vackert skrivna rent språkligt men med ytliga karaktärer eller en berättelse som aldrig blir intressant nog.

Förlagen får så många manus att det krävs perfektion inom alla områden för att lyckas. Om du istället funderar på att ge ut själv, se till att din bok blir läst genom att överträffa de stora drakarnas utgivning, inte för att ditt manus inte var bra nog. Författarförbundet klagar i dag på att de får in så många dåliga egenutgivna böcker. Givetvis ska ditt inte hamna i den kategorin! Det är därför du behöver lika mycket hjälp som en etablerad författare får av sin redaktör på förlaget.
En lektörsläsning innebär i många fall att chanserna att bli publicerad ökat betydligt. Det ska dock sägas att det inte är någon garanti. Som författaren äger du din text och gör ändringar (eller låter bli) efter lektörsläsningen.

Under sommaren 1996 började jag arbeta professionellt med text. De lektörsomdömen som jag skriver blir oftast mycket uppskattade. Ord som ”genomtänkt”, ”Precis vad jag behövde” och liknande, återkommer ofta. Det är också vanligt att författare kommer tillbaka efter en redigeringsvända och ber mig läsa manuset igen, alternativt att de återkommer med nya manus eftersom det har varit ”ett vinnande koncept” (och kommer du tillbaka får du rabatt). Nederst på den här sidan kan du läsa vad några av ”mina” författare har sagt.

Inom facklitteratur har jag arbetat åt stora koncerner och statliga verk som SEB, Finansinspektionen och Försvarets materielverk. Till min examen som språkkonsult har jag även lagt till en kurs på Regeringskansliet i författningsskrivning.
Jag skriver själv också, och har bland annat fått fina recensioner av Jonas Thente i DN. Det här innebär att jag ofta är i din sits och får ta emot åsikter om mina texter. Det gör att jag har en stor förståelse för det du är med om. Längtar och våndas på samma gång. För trots att jag har varit lektör i mer än tjugo år kan jag inte lektörsläsa mina egna texter. Det finns ingen möjlighet. Som jag skrev ovan blir författaren snabbt hemmablind. För egen del söker jag alltid en lektör som är med i Lektörsförbundet, som har lång erfarenhet och har hjälpt flera författare att slipa den råa texten till en gnistrande diamant. Det är på exakt det sättet som jag även vill hjälpa dig!

När du lämnar in ditt manus läser jag det alltid två gånger, först rakt igenom för att skaffa mig en överblick och sedan långsamt medan jag antecknar. Jag börjar också med stolpar till själva lektörsutlåtandet, som sedan i sig tar några dagar att skriva färdigt, eftersom jag är noga med att det ska bli pedagogiskt, så att du har någon hjälp av det när du ska redigera.

Annonser