Lektör

Det första du som författare blir ”hemmablind” för är ditt eget manus. Du vet så väl vad som händer och vad du vill säga. Men når du fram till läsaren? Min universitetsexamen har givit mig många verktyg för att hjälpa dig med just detta. En bok kan vara aldrig så bra om den inte når fram och berör läsaren. Det är först då som folk börjar prata om boken.

Det går visserligen att redigera själv till en viss grad, men oerhört sällan hela vägen fram till en färdig produkt, en bok. När jag läser ditt manus gör jag det alltid för att jag  vill hjälpa dig att se det du inte ser. Det är alltså aldrig kritik, utan vi är på samma sida, det vill säga vi strävar efter att få manuset färdigt.

En lektörsläsning innebär i många fall att chanserna att bli publicerad ökat betydligt. Det ska dock sägas att det inte är någon garanti. Som författaren äger du din text och gör ändringar (eller låter bli) efter lektörsläsningen.

Vad förlagen söker

Förlagen vill gärna ha starka intriger och ett persongalleri med djup. Precis som i de moderna tv-serier som det pratas om i lunchrum och på caféer. I sociala medier bildas det ”team” som håller på de olika personerna i väntan på nästa avsnitt. Det är precis samma fenomen som får en läsare att hålla sig vaken en hel natt för att boken inte går att lägga ifrån sig. Har ditt manus de här kvalitéerna?

Medlem i Lektörsförbundet

Jag är medlem i Lektörsförbundet, examinerad språkkonsult i svenska och har en fil.kand. med språkkonsultverksamhet som huvudämne.Att bli ansluten till Lektörsförbundet innebär att jag dels har mer än tio års erfarenhet, dels kan visa upp ett stort antal nöjda författare som jag har hjälpt fram.

Under sommaren 1996 började jag arbeta professionellt med text. De lektörsomdömen som jag skriver blir oftast mycket uppskattade. Ord som ”genomtänkt”, ”Precis vad jag behövde” och liknande, återkommer ofta. Det är också vanligt att författare kommer tillbaka efter en redigeringsvända och ber mig läsa manuset igen, alternativt att de återkommer med nya manus eftersom det har varit ”ett vinnande koncept” (och kommer du tillbaka får du rabatt). Nederst på den här sidan kan du läsa vad några av ”mina” författare har sagt.

Jag skriver själv också, och har bland annat fått fina recensioner av Jonas Thente i DN. Det här innebär att jag ofta är i din sits och får ta emot åsikter om mina texter. Det gör att jag har en stor förståelse för det du är med om. Längtar och våndas på samma gång. För trots att jag har varit lektör i mer än tjugo år kan jag inte lektörsläsa mina egna texter. Det finns ingen möjlighet. Som jag skrev ovan blir författaren snabbt hemmablind. För egen del söker jag alltid en lektör som är med i Lektörsförbundet, som har lång erfarenhet och har hjälpt flera författare att slipa den råa texten till en gnistrande diamant. Det är på exakt det sättet som jag även vill hjälpa dig!

Format

Manuset ska skickas som en fil i Word, så att jag kan formatera det så att jag får plats för mina anteckningar. Har du inte Word, hör av dig så kommer vi överens om något innan starten. Manuset ska ha dubbelt radavstånd och vara skrivna i t.ex. Garamond (eller motsvarande typsnitt) 12p. Du får tillbaka både kommentarer och utlåtande som en pdf.

Hjälp även dina testläsare med formatet

Det är till stor fördel om du redan från början inte har fler än 60-65 nedslag, inklusive mellanslag, per rad, eftersom detta enligt forskningen ger optimal läsbarhet. Sådant ställer du in under ”marginaler”. Vid 12 punkter innebär detta fem centimeters marginal på båda sidor. (Vet du inte hur du gör är det inte hela världen, jag hjälper dig, men även för en testläsare kan det vara skönt att slippa milslånga rader.)

 

Lektörsläsning – stor

Inför den här lektörsläsningen vill jag att du först skickar mig de första tio sidorna av ditt manus. Detta för att det ska vara väl förberett. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej eller föreslå djupredigering (se nedan) istället, beroende på i vilket stadie av redigering manuset är. Det är inte tänkt att detta ska vara en lektion eller skrivkurs, utan du ska ha kommit en bra bit på väg.

När du lämnar in ditt manus läser jag det alltid två gånger, först rakt igenom för att skaffa mig en överblick och sedan långsamt medan jag antecknar. Jag börjar också med stolpar till själva lektörsutlåtandet, som sedan i sig tar några dagar att skriva färdigt, eftersom jag är noga med att det ska bli pedagogiskt, så att du har någon hjälp av det när du ska redigera.

Om du vill få en uppskattning av hur lång tid det tar att läsa ett manus kan du låta Word räkna ord. Det tar cirka en vecka per 30000 ord (motsvarar cirka 100 sidor med breda marginaler att anteckna i). Givetvis kan det variera något, inget manus är det andra likt. Att det inte går snabbare beror på att jag vill läsa långsamt och hinna reflektera över din text.

I ”Lektörsläsning – stor” ser jag på:

 • Inledning
 • Dramaturgin -– jag går igenom både den dramatiska kurvan och manusets stora vändningar. Om ditt manus har valt att inte följa den västerländska berättartraditionen diskuterar jag även detta.
 • Intrigen – huvudspår och sidospår. Dyker de upp och avslutas i rätt ordning? Är manuset sammanhållet eller spretar det? Har det lagom stora konflikter? Är det spännande (vilket inte alltid betyder att det är action)? Vad är det som driver berättelsen framåt?
 • Tidslinje – Tempo och framåtrörelse.
 • Personer – Hur ser rollistan ut. Fungerar protagonisten och antagonisten? Finns det någon mentor, hjälpare och fiender? Är det får många personer (ibland kan du tjäna på att slå samman några för att avlasta läsaren)?  Kompletterar personerna varandra? Beter de sig logiskt?
 • Dialog – Talar alla naturligt? Personliga särdrag eller låter alla likadant? Säger någon en ”Som du vet, Bob”, det vill säga tilltalar lösaren istället för en annan person?
 • Brödtext – Perspektiv, berättarröst, tempus, stil eller stilbrott i ordvalet, gestaltning, miljöskildring.
 • Språk & utformning – Återkommande fel eller korr, är det lättläst i sin uppställning?
 • Världsbygget – Var allt utspelar sig, sannolikt eller spretigt? Håller tid och plats ihop? Känns det som om författaren har gjort sin research?
 • Kommentarer i manuset – exempel på ovanstående  punkter direkt i manuset så att du lättare ska förstå vad jag vill åt.

Andra punkter kan också komma till enligt överenskommelse.

I ”Lektörsläsning – stor” får du gärna ställa frågor via mejl eller telefon (30  minuter) inom två veckor från det att du har fått lektörsutlåtandet.

Lektörsläsning – intrig och personer

Inför den här lektörsläsningen behöver ditt manus inte vara genomarbetat. Eftersom jag inte jobbar med språk, tempus och berättarröst är det till för att du ska kunna få en inblick i om intrigen och persongalleriet håller.

När du lämnar in ditt manus läser jag det alltid två gånger, först rakt igenom för att skaffa mig en överblick och sedan långsamt medan jag antecknar. Jag börjar också med stolpar till själva lektörsutlåtandet, som sedan i sig tar några dagar att skriva färdigt, eftersom jag är noga med att det ska bli pedagogiskt, så att du har någon hjälp av det när du ska redigera.

Om du vill få en uppskattning av hur lång tid det tar att läsa ett manus kan du låta Word räkna ord. Det tar cirka en vecka per 45000 ord (motsvarar cirka 150 sidor med breda marginaler att anteckna i). Givetvis kan det variera något, inget manus är det andra likt. Att det inte går snabbare beror på att jag vill läsa långsamt och hinna reflektera över din text.

I ”Lektörsläsning –  intrig och personer” ser jag på:

 • Inledning
 • Dramaturgin -– jag går igenom både den dramatiska kurvan och manusets stora vändningar. Om ditt manus har valt att inte följa den västerländska berättartraditionen diskuterar jag även detta.
 • Intrigen – huvudspår och sidospår. Dyker de upp och avslutas i rätt ordning? Är manuset sammanhållet eller spretar det? Har det lagom stora konflikter? Är det spännande (vilket inte alltid betyder att det är action)? Vad är det som driver berättelsen framåt?
 • Tidslinje – Tempo och framåtrörelse.
 • Personer – Hur ser rollistan ut. Fungerar protagonisten och antagonisten? Finns det någon mentor, hjälpare och fiender? Är det får många personer (ibland kan du tjäna på att slå samman några för att avlasta läsaren)?  Kompletterar personerna varandra? Beter de sig logiskt?
 • Dialog – Talar alla naturligt? Personliga särdrag eller låter alla likadant? Säger någon en ”Som du vet, Bob”, det vill säga tilltalar lösaren istället för en annan person?
 • En övergripande kommentar kring hur mycket arbete du har kvar att göra med språket.

Det som skiljer den här varianten från ”Lektörsläsning stor” är alltså att jag inte ser på brödtext, språk, utformning eller världsbygge. Du får kommentarer i manuset. Om du ändå vill att jag ser på någon av punkterna i ”stor” utan att ta med hela listan, kan vi komma överens om ett mellanting.

I ”Lektörsläsning – intrig och personer” får du gärna ställa frågor via mejl inom en vecka från det att du har fått lektörsutlåtandet.

Lektörsläsning – barnbok (till och med 12 år)

Det är snarare svårare att skriva en bra barnbok än att skriva för vuxna. Barn har tusen frågor och en enastående förmåga att se texten i bilder framför sig. Mellan sjuårsåldern och puberteten är ett barns hjärna som mest mottaglig för kunskap. De kommer att ifrågasätta allt. Därför är barnböcker mycket krävande när det gäller logiken i berättelsen. Det är också oerhört viktigt att barn får läsa ett bra språk. Gillar de boken tar de intryck. I bästa fall hjälper en bok som har fångat dem till ett naturligt bra språk även i vuxen ålder.

Av de här skälen läser jag inte barnboksmanus för enbart intrig- och personanalys, utan hänvisar till ”Lektörsläsning – stor”. Eftersom barnböcker sällan är lika långa som ungdomsböcker, unga vuxna-böcker eller vuxenböcker har de en annan prissättning.

Lektörsläsning – novell

I och med e-bokens genombrott har det blivit populärt att ge ut noveller som enskilda verk, men givetvis är noveller också byggstenar till novellsamlingar och antologier.

I den här läsningen ser jag på:

 • Dramaturgi – Ju kortare texten är, desto viktigare att vändningarna ligger på rätt ställe.
 • Intrig – Det bör inte vara några sidospår i en novell
 • Tempo och framåtrörelse
 • Personer – I en novell är det viktigt att inte överbefolka manuset, eftersom läsaren har så kort tid att hinna lära känna dem.
 • Dialog – Har alla personer sina egna röster. Det blir ännu viktigare i en novell eftersom sådant hjälper läsaren att hålla isär personerna.
 • Brödtext och språk – Perspektiv, berättarröst, tempus och enstaka påpekande av språkfel och stilbrott (men det är inte någon korrläsning).
 • Världsbygget – Att kontexten där det hela utspelar sig fungerar.

Jag läser även noveller två gånger och till den här tjänsten får du med ett lektörsutlåtande. Noveller kan vara upp till 35 sidor. Du får gärna ställa frågor via mejl inom en vecka sedan du har fått utlåtandet.

Lektörsläsning – poesi

Att skriva poesi innebär att väga varje stavelse i en guldvåg. Det tar tid och det tar lika lång tid att lektörsläsa.

I ”Lektörsläsning – poesi” ser jag på:

 • Hur versen är bildad
 • Eventuell meter eller fri vers
 • Schema och variationer
 • Konkret rytm
 • Rim, allitteration, assonans och annan klangsammanställning
 • Etos och uttrycksvärde
 • Vad dikten vill säga läsaren.

Du får ett lektörsutlåtande och kommentarer i texten.

Analys – de första 50 sidorna i en roman

I det tempo som världen i dag snurrar måste du fånga läsaren snabbt. Det är under de här sidorna som du verkligen fångar läsaren. Många böcker hamnar för evigt i högen ”Läst men inte avslutat” för att början inte är intressant nog. Där ska inte ditt manus hamna. Du får därför en ordentlig genomgång av vad som är intressant och vad som behöver förbättras.

Jag ser på:

 • anslaget
 • presentation och fördjupning av karaktärerna, perspektivet
 • antagonistens ”dagordning” och trovärdighet
 • fördjupningen av berättelsen
 • din berättarröst
 • gestaltningen
 • återkommande språkliga fel.

Du får mina kommentarer i ett mejl.

Djupredigering – roman

En djupredigering är när jag går in och petar på varenda stavelse, i stort sett. Det tar rejält med tid. Kostnaden hamnar mellan 60- och 90000 kronor för ett manus som är på 50000 – 75000 ord. Djupredigering förutsätter att du har skrivit hela manuset, men att du inte känner att du förmår att klä det i de ord som du skulle vilja. Det förutsätter en hel del kontakt under arbetet och att du kan svara snabbt när jag ställer frågor.


Priser

All betalning sker i samband med att manuset skickas in för lektörsläsning.

Lektörsläsning, – stor

12000 kronor + moms. Är manuset på mer än 90000 ord tillkommer en kostnad på 12 öre per ord + moms.

Lektörsläsning – intrig och person

7000 kronor + moms. Är manuset på mer än 70000 ord tillkommer en kostnad på 11 öre per ord + moms.

Lektörsläsning – barnbok

7000 kronor + moms. Är manuset på mer än 45000 ord tillkommer en kostnad på 12 öre per ord + moms.

Lektörsläsning – novell

3500 kronor + moms. En novell får vara upp till 10500 ord, därefter se roman.

Lektörsläsning – poesi

3000 kr + 50 öre per ord + 25% moms

Analys – de första 50 sidorna i en roman

3000 + 25% moms

Djupredigering – roman

Mellan 60- och 90000 kronor + moms för ett manus som är på 50000 – 75000 ord. Hör av dig för exakt pris.

 

Rabatt

Jag ger rabatt till återkommande kunder.

Rabatt om jag läser om samma manus

Om du vill att jag läser ditt manus en andra gång, när du har bearbetat det, ger jag 15 procent i rabatt.

Rabatt för återkommande kunder

Du får alltid 10 procents rabatt om jag har lektörsläst något av dina manus tidigare.

 

Boka en tid eller först till kvarn …

Tiden innan du får ditt utlåtande kan variera beroende på hur många som står i kö. Givetvis kan jag alltid ge besked om hur det ser ut. När du skickar in ditt manus och betalar är du med på kölistan. Har du inte bokat gäller först till kvarn.

handskrift_200px

Vad kunderna säger

Oj, vad du är duktig! Inte undra på att man vill fråga på 🙂 Tack så mycket, detta kommer med i mitt vidare arbete … – Sofia Rhedin

Vill bara passa på att skriva ett tack, nu när jag har hunnit läsa ditt utlåtande samt alla kommentarer för de första kapitlen. Jag visste inte vad jag skulle vänta mig när jag anlitade en lektör (dig), men du överträffar sannerligen förväntningarna! Aldrig hade jag vågat hoppas på att få så mycket matnyttig feedback! Är supernöjd, verkligen! Jag förmodar att det inte finns något ”Pricerunner för lektörer” där man kan betygsätta dig, men om det hade funnits något sådant skulle jag tveklöst ha givit dig tio stjärnor av tio i betyg. Kanske elva. Så, stort tack! – Tor Claesson

Jobbar mig igenom dina många kommentarer. Stort tack för att du vågade skicka med dem. Mycket nyttiga! Tar jag tag i tempo, karaktärer och miljöer med nya ögon. – Anders Blomström

Tack för din fantastiska läsning och dina kommentarer Anna! Helt förstummad över dina insikter och avslöjanden! – Yvonne Waern

Fler exempel finns på en samlad sida med kommentarer från mina kunder. Du hittar den här.

Annonser

2 reaktioner till “Lektör

 1. Hej Anna!
  Håller på med en total omarbetning av mina historiska roman ”Dödsbasunen”. Ursprungsversionen läst och kommenterad av en lektör. Min goda vän Kajsa fungerar nu som min lektör och diskussionspartner. Hon har god känsla för och hög kompetens för språk och logik. Vi bor trettio mil från varandra och korresponderar så gott som dagligen. Vi har så trevligt tillsammans i ett berikande samarbete. När den nya versionen ligger klar kan det bli aktuellt med en lektörsgranskning av utomstående person. Handlar om ett femtiotal kapitel som fördelas på ca 350 sidor. Texten handlar om Carl XII:s krig i Polen, hans belägring av staden Thorn 1703. 4500 sachsare försvarar staden på order av kung August. Efter fyra månaders belägring kapitulerar Thorn och sachsarna tas tillfånga av Carl och förs över till Sverige för att fylla på i luckorna efter stupade karoliner, äkta svenska kvinnor och bli bofasta som hantverkare.
  I januari 1704 tågar en kontingent på 174 sachsare på vinterblöta och halkiga vägar längs den småländska ostkusten. De utgör en del av en den sachsiska kontingenten och förs till Westervik. Fångläger existerar inte, de främmande krigsmännen inlogeras hos stadens borgare att kampera ihop med dem. Sysslolösa driver de runt, super, spelar kort och slåss. Sinsemellan och med stadsbor.
  En av dem är fänrik Heinrich von Endre som hamnar i krakel med värdshusvärden Krabbe. Han sticker kniven i honom, flyr men tas till fånga. Rakstugupigan Amanda har förälskat sig i von Endre och går med mat och vin till honom i fånghålan där han kastats ner. Men all hennes kärlek och alla omsorger till trots blir hennes lott en gränslös förtvivlan dagen då han sonar sitt brott.
  Ett sorgesamt kvinnoöde blir också Cecilia, Silken, Bagges. Hon lever i ständig oro över maken, tullförvaltaren Emanuels snedsprång. En grann karl som lekande lätt hittar sig väg under andra kvinnors kjolar och blusar. En av dem blir
  Adeline, hustruns bästa väninna. Hon straffas hårt och vämjeligt av maken, kapten Ankarmalm.
  Maria de la Rosa, en vinhandlardotter från Calmar uppvaktas av Emanuel och blir hans nästa kärleksaffär. Hon bär en hemlighet med sig som avslöjas i en fäktduell där hon hämnas sin fästekvinna.
  En lysten mordängel, den fruktade böldpesten, väcks till liv av kriget på kontinenten. Den färdas över land och hav och drabbar sina offer med outhärdliga smärtor och besinningslös galenskap. Pesten når Westervik och kallar hädan en tredjedel av stadsborna. För var och en av dem blåser stadens musicus en plågsam salut från ett uppslaget fönster i rådhusets ovanvåning. Hans instrument är en brölande Dödsbasun.
  Således: Något för dig att gripa tag i? Beräknad tid? Starttidpunkt? Kostnad?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s