Priser – privatpersoner

Skillnaden i pris mellan företag och privatpersoner är att om du tar det via ditt företag måste jag betala arbetsgivaravgift och sociala avgifter på fakturan. Eftersom jag själv inte har företag, utan har valt att arbeta ihop med en faktureringsfirma (som betalar ut en vanlig arbetstagarlön till mig på ungefär halva faktureringsbeloppet) kan jag däremot ta emot privatpersoner utan dessa tillägg och själv betala in skatt.

Priserna för privatpersoner innebär att du betalar via swish, där inget annat anges. All betalning sker i samband med att manuset skickas in. Om du har företag och vill ha företagsfakturering se priser – företag.
Läs längst ned om rabatter!

Bokmanus

Arbetet som redaktör eller lektör för ett helt manus tar mellan tre och fyra veckor. Kö kan förekomma. Det går att förhandsboka en tid.

Lektörsläsning – manusutveckling

7000 kronor – upp till 90000 ord
därefter tillkommer 10 kronor för vart trehundrade ord.
(90000 ord är ungefär lika med 300-350 sidor text i läsvänligt format.)

Redaktör, roman

12000 kronor – upp till 90000 ord
därefter tillkommer 18 kronor för vart trehundrade ord.
(90000 ord är ungefär lika med 300 – 350 sidor text i läsvänligt format.)

Djupredigering av ett Bokmanus

Priset gäller för längre texter där du har skrivit råmanuset och behöver någon som gör en djupredigering, ser över språket och ställer upp manuset i en korrekt form. För längre texter använder jag faktureringsfirma även till privatpersoner.

  • Djupredigera/spökskriva roman: cirka 2000 kronor + moms per 300 ord (ungefär en A4)
  • Djupredigera/spökskriva faktabok där du gör research: cirka1500 – 2000 kronor + moms per 300 ord (ungefär en A4)

Provtext på 300 ord utifrån ditt material som du vill att jag ska bearbeta för att se vad jag gör: 3500 via swish.

Korta texter

Korta texter tar ungefär en vecka. Det är sällan någon lång kö.

Lektör, novell

4000 kronor upp till 10000 ord, därefter se ”lektör” eller ”redaktör”.

Analys av de första sidorna

3500 kronor
Tjänsten avser max 10000 ord (en bra layoutad A4-sida innehåller omkring 300 ord)

Spökskriva Kortare texter

Kortare texter har fast pris:

  • Blogginlägg och webbsidor på max 4000 tecken: 1875 kronor.
  • Personligt brev och CV: 1150 kronor
  • Debattinlägg, överklagan etc. 1850 kronor per 300 ord (ungefär en A4)

Skrivkurs

Priserna för skrivkurserna varierar beroende på vilken kurs det gäller. Se respektive kursinbjudan.

Skrivcoach

4500 kronor per månad.
Du startar det datum i månaden som passar dig genom att betala för totalt 20000 ord. Vid starten skickar du också dina första 5000 ord, nästa vecka, på samma veckodag, skickar du nästa del etc.

Mental träning

1200 kronor per tillfälle. Ett tillfälle är cirka 55 minuter.

Rabatter

Jag ger rabatt till återkommande kunder. Rabatten gäller efter redaktörs- och lektörstjänsten samt efter djupredigering av en längre text. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Rabatt om jag läser om samma manus när du har redigerat: 15%

Om du vill att jag läser ditt manus en andra gång, när du har bearbetat det, ger jag femton procent i rabatt. Gäller sex månader från det att du har fått lektörsutlåtandet och underförutsättning att manuset har ungefär samma längd som tidigare.

Rabatt för återkommande kunder med nytt manus: 10%

Du får alltid tio procents rabatt om jag har lektörsläst, djupredigerat eller varit redaktör för något av dina manus tidigare.