Priser – företag

Skillnaden i pris mellan företag och privatpersoner är att om du tar det via ditt företag måste jag betala arbetsgivaravgift och sociala avgifter på fakturan. Eftersom jag själv inte har företag, utan har valt att arbeta ihop med en faktureringsfirma (som betalar ut en vanlig arbetstagarlön till mig på ungefär halva faktureringsbeloppet) kan jag däremot ta emot privatpersoner utan dessa tillägg och själv betala in skatt.

Om du har ett företag och vill ta arbetet genom detta fakturerar jag via en faktureringsfirma. Om du istället vill köpa en tjänst som privatperson, se priser – privatpersoner
Läs längst ned om rabatter!

Bokmanus

Arbetet som redaktör eller lektör för ett helt manus tar mellan tre och fyra veckor. Kö kan förekomma. Det går att förhandsboka en tid.

Lektörsläsning

14000 kronor + moms – upp till 90000 ord
därefter tillkommer 20 kronor + moms för vart trehundrade ord.
(90000 ord är ungefär lika med 300-350 sidor text i läsvänligt format.)

Redaktör, roman

24000 kronor + moms – upp till 90000 ord
därefter tillkommer 25 kronor + moms för vart trehundrade ord.
(90000 ord är ungefär lika med 300 – 350 sidor text i läsvänligt format.)

Djupredigering av ett Bokmanus

Priset för längre texter varierar beroende på hur mycket material du har färdigt. För längre texter använder jag faktureringsfirma även till privatpersoner.

  • Djupredigera/spökskriva roman: cirka 2000 kronor + moms per A4 *)
  • Djupredigera /spökskriva faktabok där du även gör research: cirka1500 – 2000 kronor + moms per A4 *)

Provtext på en A4 utifrån ditt material: 7000 + moms

*) en A4 innehåller cirka 300 ord.

Korta texter

Korta texter tar ungefär en vecka. Det är sällan någon lång kö.

Lektör, novell

8500 kronor + moms upp till 10500 ord, därefter se ”lektör” eller ”redaktör”.

Analys av de första sidorna

7000 kronor + moms
Tjänsten avser max 10000 ord (en bra layoutad A4-sida innehåller omkring 300 ord)

Spökskriva Kortare texter

Kortare texter har fast pris:

  • Blogginlägg och webbsidor på max 4000 tecken: 4500 kronor + moms.
  • Personligt brev och CV: 2500 kronor + moms
  • Debattinlägg, överklagan etc. 3500 kronor per A4 *) + moms.

Skrivkurs

Priserna för skrivkurserna varierar beroende på vilken kurs det gäller. Se respektive kursinbjudan.

Skrivcoach

9000 kronor + moms per månad.

Du startar det datum i månaden som passar dig genom att betala. Då skickar du också dina första 6000 ord, nästa vecka, på samma veckodag, skickar du nästa del etc.

Mental träning

1400 kronor per gång. Ett tillfälle är cirka 55 minuter. Fakturan ska vara betald innan vi sätter igång.

Rabatter

Jag ger rabatt till återkommande kunder. Rabatten gäller efter redaktörs- och lektörstjänsten samt efter djupredigering av en längre text. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Rabatt om jag läser om samma manus när du har redigerat: 15%
Om du vill att jag läser ditt manus en andra gång, när du har bearbetat det, ger jag femton procent i rabatt. Gäller sex månader från det att du har fått lektörsutlåtandet och under förutsättning att manuset har ungefär samma längd som tidigare.

Rabatt för återkommande kunder med nytt manus: 10%
Du får alltid tio procents rabatt om jag har lektörsläst, djupredigerat eller varit redaktör för något av dina manus tidigare.