Priser – företag

Skillnaden i pris mellan företag och privatpersoner är att om du tar det via ditt företag måste jag betala arbetsgivaravgift och sociala avgifter på fakturan. Eftersom jag själv inte har företag, utan har valt att arbeta ihop med en faktureringsfirma (som betalar ut en vanlig arbetstagarlön till mig på ungefär halva faktureringsbeloppet) kan jag däremot ta emot privatpersoner utan dessa tillägg och själv betala in skatt.

Om du har ett företag och vill ta arbetet genom detta fakturerar jag via en faktureringsfirma. Om du istället vill köpa en tjänst som privatperson, se priser – privatpersoner
Läs längst ned om rabatter!

Redaktör, roman

24000 kronor + moms – upp till 90000 ord
därefter tillkommer 25 kronor + moms för vart trehundrade ord.
(90000 ord är ungefär lika med 300 – 350 sidor text i läsvänligt format.)

Lektörsläsning

14000 kronor + moms – upp till 90000 ord
därefter tillkommer 20 kronor + moms för vart trehundrade ord.
(90000 ord är ungefär lika med 300-350 sidor text i läsvänligt format.)

Lektör, novell

8500 kronor + moms upp till 10500 ord, därefter se ”lektör” eller ”redaktör”.

Analys av de första femtio sidorna

7000 kronor + moms
En sida innehåller max 300 ord, tjänsten av ser sålees max 15000 ord

Skrivcoach

5000 kronor + moms per månad.

Du startar det datum i månaden som passar dig genom att betala. Då skickar du också dina första 6000 ord, nästa vecka, på samma veckodag, skickar du nästa del etc.

Spökskrivare

Kortare uppdrag har fasta priser, medan längre har riktpriser. Du får alltid ett fast pris innan vi startar.

Kortare texter

Kortare texter har fast pris:

  • Blogginlägg och webbsidor på max 4000 tecken: 4500 kronor + moms.
  • Personligt brev och CV: 2500 kronor + moms
  • Debattinlägg, överklagan etc. 3500 kronor per A4 *) + moms.

Längre texter

Priset för längre texter varierar beroende på hur mycket material du har färdigt. För längre texter använder jag faktureringsfirma även till privatpersoner.

  • Spökskriva roman: cirka 2000 kronor + moms per A4 *)
  • Självbiografier: cirka 2000 – 2050  kronor + moms per A4 *)
  • Spökskriva faktabok där du gör research: cirka1500 – 2000 kronor + moms per A4 *)

Provtext på en A4 utifrån ditt material: 7000 + moms

*) en A4 innehåller cirka 300 ord.

Mental träning

1400 kronor per gång. Ett tillfälle är cirka 55 minuter. Fakturan ska vara betald innan vi sätter igång.

Rabatter

Jag ger rabatt till återkommande kunder. Rabatten gäller för redaktörs- och lektörstjänsten och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Rabatt om jag läser om samma manus när du har redigerat: 15%
Om du vill att jag läser ditt manus en andra gång, när du har bearbetat det, ger jag femton procent i rabatt. Gäller sex månader från det att du har fått lektörsutlåtandet och underförutsättning att manuset har ungefär samma längd som tidigare.

Rabatt för återkommande kunder med nytt manus: 10%
Du får alltid tio procents rabatt om jag har lektörsläst något av dina manus tidigare.