Layout av manus

När du ska skicka ditt manus till ett förlag är lika viktigt att du presenterar ett läsvänligt manus som att ditt manus är felfritt språkligt. Ett aldrig så bra manus kan bli tungläst om det inte är väl uppställt.

Du får tillbaka ditt manus som två filer, ett i Word, ett i pdf. Det kommer att ha ojämn högermarginal.

Om förlaget har önskemål

Du tillhandahåller anvisningarna för det förlag som du har tänkt skicka till och jag ser till att ditt manus följer deras önskan, samt att det i övrigt har lagom långa rader etc.

Tänk på att om du skickar till olika förlag kan de ha olika önskemål. Det blir i så fall två jobb, men vi kan diskutera en rabatt om skillnaderna är små.

Om förlaget inte har önskemål

Jag ser till att ditt manus är uppställt på ett sådant sätt att det blir trevligt att läsa.

Det som inte ingår

Det som inte ingår är styckeindelning (det ligger på lektörsnivå), kerning, knipning samt kontroll av änkor och horungar (detta hör till layout för tryck av inlagan).