Sättning för tryck

Om inlagan inte har ett bra format kan din berättelse vara hur bra som helst, men ändå inte falla läsaren i smaken.

 

Vad är bra layout?

En bra layoutär lika viktigt vare sig du planerar att ge ut ditt manus själv, eller har tänkt skicka det till ett förlag. Om en erfaren läsare ratar manuset utan att kunna sätta fingret på vad det är, kan det ofta vara dålig layout som är boven i dramat.

Lika viktigt som en snygg inlaga är att den också är läsbar. Det handlar om att raderna ska vara lagom långa, radavståndet ska vara lagom stort, typsnittet rätt och lagom stort.

Att göra en bra layout innebär inte att bara ”hälla ner” texten från Word till InDesign. När detta är gjort ska typsnitt, storlek och radavstånd bestämmas.  Beroende på ryggens bredd ska satsytan också ligga på rätt ställe på vänster- respektive högersidorna. Stycken och dialog ska ha indrag, nya kapitel placeras snyggt etc. Jag söker efter så kallade ”floder”, kernar och kniper texten, ser till att det inte blir änkor eller horungar som står ensamma på någon sida. Varje sida ska granskas rad för rad.  Slutligen ska sidorna pagineras, få titel, ”smutstitel” och en bra kolofonsida.

Om inlagan innehåller bilder ser jag till att dessa ligger på en logisk plats på sidan och att bildens plats på uppslaget förstärker texten, inte förtar den.

 

Utbildning och uppdrag

I min universitetsexamen ingår layout. Jag lärde mig QuarkXPress till en början. När branschen gick över till InDesign följde jag med.

Exempel på sådant som jag har layoutat:

  • trycksaker och interna instruktioner åt SEB
  • tidskriften Språkkonsulten
  • tidskriften Silversparren
  • antologin Hirgons källa
  • instruktioner och kursmateriel åt Försvarets materielverk
  • broschyrer till Föreningen isbrytaren Sankt Eriks vänner (används även av Sjöhistoriska museet).