Analys – första 50 sidorna

I tjänsten ”Analys av de första 50 sidorna” ser jag på anslaget i texten, alltså din förmåga att fånga läsaren. Med den här tjänsten får du även större möjlighet att  fånga intresset hos en förlagsredaktör. Du kan också se det som en chans att prova vad jag går för som lektör.

Jag ser på:

  •  anslaget
  • presentation och fördjupning av karaktärerna, perspektivet
  • antagonistens ”dagordning” och trovärdighet
  • fördjupningen av berättelsen
  • din berättarröst
  • gestaltningen
  • återkommande språkliga fel.

Du får mina kommentarer i ett mejl.

Pris – privatpersoner